01 

Architektura města jako trvalá hodnota

První koncept pracoval s otázkou, zda je víc symbolem Brna falický orloj, krokodýl, socha Jošta, nebo vila Tugendhat. Všechno jsou to významné prvky image města, ale existuje ještě jeden, který je opravdu všude.

Tak jsme ho zjednodušili. A nebáli se do něj říznout. Řez chápeme jako symbol ochoty a odvahy měnit věci, přinášet vizi a tolik potřebnou otevřenost. Do výsledného tvaru jsme propašovali motiv schématické struktury města a uvozovky, symbol komunikace. Takhle chápeme smysl KAM. Logo funguje jako systém, existují proto doplňkové varianty, pro různé typy použití.

Motiv řezu symbolu města jsme použili jako základní prvek vizuálního stylu a zapracovali do tvarosloví.

A jak by vše vypadalo aplikované na komunikační materiály?

02

Urbanismus jako dynamický proces

Druhý koncept naopak rozvíjel dynamickou stránku územního plánování a urbanismus. Vycházeli jsme z neustále se měnícího tvaru města. Stylizace jeho tvaru určuje hlavní elementy vizuálního stylu.

V logu se promítají principy jednoduchosti, čistoty a práce s prostorem.

Schematické rozčlenění města naznačuje způsob následné práce s vizuálním stylem. Určuje nám základní grafické prvky. Jejich vzájemné kombinace pak tvoří neomezené množství motivů, které reagují na určitý problém či téma. Díky jednoduché řeči tvarů se můžeme na stylizované město dívat jako na celek ale i obdivovat jeho krásu v detailu.

A jak by tento koncept vypadal v praxi?

Výběrových řízení se standardně neúčastníme. Pokud ale bude v budoucnu možnost pracovat na něčem podobně zajímavém a nám blízkém, uděláme výjimku znovu. A rádi.

Chcete odebírat nové články emailem?