Svobodný trh vytváří velkou konkurenci. Snadno se v ní ztratí i opravdu kvalitní produkt. Zákazník musí jednoduše pochopit, proč je právě Váš produkt tím pravým. A není to jen o prvotním vzbuzení zájmu, ale o jasném sdělení a srozumitelném jazyku, kterým k němu neustále promlouváte.


Co pro Vás uděláme, krok po kroku…


Analýza značky 

Úplně na začátku se podíváme na Vaši značku. Na to, jaké produkty nabízíte, jak komunikujete se zákazníkem, jaké jsou vaše silné a slabé stránky. Zkrátka, vytěžíme to podstatné, co Vás identifikuje.

Analýza témat, komunikace konkurence a trendů

Zjistíme, o čem se v dané oblasti mluví, jaká jsou témata a trendy. I to jak mluví konkurence – nechceme se opičit, nýbrž odlišit. A zákazníci chtějí zajímavé a užitečné informace, pokud jim je dáme, budou se vracet.

Analýza zájmu veřejnosti a chování spotřebitele

Jak se chová někdo, z koho chceme udělat zákazníka, o čem přemýšlí, co ho zajímá? Jaká témata rezonují ve společnosti? Vytvoříme profil Vašeho zákazníka a zjistíme, čím ho oslovit.

Analýza komunikačních kanálů

Láhev s dopisem je určitě romantika veliká a v některých případech i hodně zajímavá metoda (máme na mysli samozřejmě virální marketing). Spoléhat v podnikání na náhodu, ale úplně košer není. Proto je potřeba vědět, kde chceme být slyšet. Udělat si vlastní Hyde park a v něm hovořit. A udělat jej tak, aby nebyl pro pár posluchačů, ale pro co největší publikum.

Zpracování příběhu značky

Příběh prodává. Víte, jak říct svůj příběh tak, aby zaujal? Můžete říct, že máte tradici od roku 1992. Nebo popsat divoká devadesátá léta a perličky ze vstupu na zahraniční trhy. Člověk nemusí lhát, aby podal věc zajímavě. Jde jen o způsob vyprávění.

Vytvoření okruhů témat

Jsou témata, která nám pomůžou. A témata, kterým se chceme vyhnout. Pro plánovaní je důležité vědět o všem, co se dá říct a v ideálním případě mít v záloze odpovědi na nepříjemné otázky.

Event marketing a netradiční promo 

Když nemáte obsah, vyrobte si ho. A nebo obohaťte ten existující. Existuje celá řada způsobů, jak se zviditelnit a zároveň tím říct přesně to, co pokládáme za důležité. Můžeme prezentovat filozofii značky, nový produkt nebo jen prostou existenci. Můžeme lidem říct co chceme na přesně určeném místě a pak to protlačit do novin. Můžeme pracovat i se společenskou odpovědností firem (CSR), která je hodně moderní. Možností je mnoho.

Design vizuální komunikace, schémata, piktogramy

Pro co nejsnadnější zapamatovatelnost a pochopitelnost sdělení je ideální kombinovat verbální (slovní) obsah s něčím vizuálním (schémata, piktogramy atd.). Můžeme rozšířit používané vizuální prvky tak, aby co nejvíce doplňovali komunikovaný obsah.

Komunikační a obsahová strategie a plán jejího naplnění

Výše uvedené kroky spojíme do ucelené komunikační a obsahové strategie. Budeme tak mít jasný přehled o tom co, jak, kdy a skrze jaká média zákazníkům říkat.

Co Vám to přinese


Vaši potencionální zákazníci se stanou zákazníky reálnými, budou Vaši značku znát a uznávat, vytvoří si k ní pouto. Vy budete vědět, jak si dále rozšiřovat řady zákazníků. 

Radek Holomčík

Radek Holomčík

Píše a navrhuje, o čem by se mělo psát. S klienty řeší, jak mají vystupovat a jak být společensky odpovědný.

Chcete odebírat nové články emailem?