Existuje celá řada dobrých i špatných příkladů reklamních kampaní. Až na absolutní výjimky lze u těch úspěšných vysledovat to, že si jejich tvůrci dokázali odpovědět na pětici otázek „Co-Komu-Jak-Kde-Proč“ a přidali něco navíc.

V těchto otázkách je základ naší práce. Ukrývají cestu, jak dosáhnout cílů kampaně s maximálním efektem. Příběh její tvorby je tedy z velké části příběhem hledání odpovědí.


Co chceme říct

Zavádíte na trh nový produkt, máte nový eshop nebo se chcete vymezit vůči konkurenci? I sebebanálnější sdělení má sílu, je-li řečeno srozumitelně a sebevědomě. Lze smysl říkaného vysvětlit neznámému člověku ve výtahu na cestě mezi třetím a čtvrtým patrem? Dokážete obsah zamýšlené kampaně říct v pěti sekundách tak, aby mu porozuměla i Vaše babička? Více času totiž od (potencionálního) zákazníka, ke kterému chcete kampaní promluvit, nedostanete. Umíme mluvit jednoduše. A stručně.


Komu to chceme říct

Víte, koho chcete oslovit? Obchodník, který nezná svého zákazníka, je jako řidič kamionu bez mapy (nebo GPS). Existuje celá řada metod, jak zákazníka poznat – od prostého průzkumu až po komplikovanější tvorbu person. Taky je třeba rozlišit, co je pro kampaň důležité – jazyk, jakým zákazník hovoří, jeho spotřební chování, ale také třeba kolik peněz má. Umíme vytvořit profil zákazníka, vždy je ale nejlepší, pokud můžeme vycházet z Vaší zkušenosti.


Jak mu to chceme říct

Jazyk, jakým promlouváme rozhoduje, zda nám zákazník věří, či ne. A pak samozřejmě to, co říkáme. O nové službě se dá hovořit chytře a vtipně, nejmodernější model pračky se dá představit nezapomenutelným způsobem, konkurence se dá glosovat s grácií. A nebo ne. Ale není to jen o krátkých heslech, obsahu navázaného na kampaň může být mnohem více, na Facebooku se dá radit s praním prádla, v novinách může vyjít krásný PR článek o dobrovolnické pomoci místní škole. Otázku JAK nechápeme jen jako jazyk, ale i obsah – to, co říkáme. Díky tomu dokážeme upoutat pozornost.


Kde mu to chceme říct

Upřímně, tady jsou hodně důležité peníze. Tedy rozpočet, který chcete do kampaně investovat. Ten totiž ovlivňuje zvolená média – těžko můžete za padesát tisíc udělat silnou kampaň v TV. Přiměřená volba médií a komunikačních nástrojů má na výsledky zásadní vliv, naštěstí žijeme v době, kdy lze udělat za málo peněz hodně muziky. Existuje totiž celá řada možností, jak se dostat do povědomí zadarmo. Vše je jen otázka přístupu. Při plánování média-mixu můžeme pracovat s celoplošnými médii, lokalizovat kampaň na konkrétní oblast, nebo ji přizpůsobit specifické cílové skupině. Díky digitálním technologiím ji můžeme nasměřovat na přesně definované příjemce. Nebo ji uděláme virální a necháme ji žít vlastním životem. Vždycky ale přistupujeme ke kampani kreativně, hledáme soulad mezi obsahem a formou, abychom každou Vaši investovanou korunu využili co nejvíc.


Proč mu to chceme říct

Jakou akci má kampaň u zákazníka vyvolat? Zdánlivě banální otázka, vždyť reklama má přece prodávat. ALE… Chceme zákazníka přivést do eshopu, nebo na prodejnu? Chceme, aby využil akční nabídky, nebo je akční nabídka prostředkem pro seznámení se s firmou? Chceme z člověka, který nás nezná udělat jednorázového nebo pravidelného zákazníka? Chceme zákazníka jen rozesmát a budovat tím vztah ke značce nebo sledujeme složitější cíl?

Popravdě, tato otázka by měla být zodpovězena hned na začátku. Pokud ji ale nyní nedokážete zodpovědět, je čas znovu se na začátek vrátit. Je hodně důležitá, protože nám dává celou řadu podnětů. Formuluje totiž cíle kampaně. Zároveň nám dává klíč k měření její efektivity. A v neposlední řadě vytváří prostor pro zlepšování služeb a další práci se zákazníkem po skončení kampaně/akce. Proto ji nepodceňujeme. Naopak, je to první otázka, kterou od nás uslyšíte. A pokud se Vám ji nepodaří „na první dobrou“ zodpovědět, pomůžeme.


A něco navíc

Tak jako je šťavnatost steaku dána kombinací kvality masa a umem kuchaře, je i přitažlivost kampaně ovlivněna více faktory. Pokud by celá tvorba procesu kampaně šla redukovat na prosté zodpovězení zmíněných otázek, šlo by jí realizovat s využitím stroje, takového chytřejšího Excelu. Realita je však složitější. Chce to prostě ještě něco navíc. Našim něčím navíc jsou dlouholeté zkušenosti z oboru a přístup, který k zákazníkům máme. Základem je pochopení unikátnosti každého klienta a specifičnosti jeho podnikání. Proto zde nenabízíme univerzální radu, ale spíše inspirujeme našim úhlem pohledu.


Co Vám to přinese


Jistotu, že Vaše prostředky investované do kampaně nepřijdou vniveč a naplní cíle, ať už jsou jakékoliv.

Radek Holomčík

Radek Holomčík

Píše a navrhuje, o čem by se mělo psát. S klienty řeší, jak mají vystupovat a jak být společensky odpovědný.

Chcete odebírat nové články emailem?