Název popřípadě logo značky je samozřejmě to první, co zákazník uvidí. Reprezentuje základní poslání vaší firmy a její hodnoty. Někdy by měl být popisný, jindy zase abstraktní nebo provokativní. Měl by vás jasně zařadit na to správné místo na trhu, ale zároveň být zapamatovatelný, aby jen tak nezapadl mezi ostatní. Stejné je to i u produktů a služeb. Je tedy jasné, že tvorbu názvu není dobré podceňovat a je potřeba se ji více věnovat ze všech možných úhlů.


Jak u nás název vzniká?

Pokud je naming dodáván jako samostatná služba, začínáme tím, že vás požádáme o podrobnější informace o firmě, a to například pomocí dotazníku. Na vaši firmu, produkt nebo službu se podíváme i pohledem zákazníka a srovnáme je s konkurencí. Snažíme se co nejvíce pochopit kontext a všechny možné souvislosti, abychom mohli vytvořit název, který bude zajímavý, výjimečný, ale zároveň bude vaši firmu či produkt dobře reprezentovat.

Jakmile si prostudujeme všechny možné informace a provedeme důkladnou rešerši, začínáme s tvorbou názvu. Jeden z nás má tento úkol jako svůj hlavní, ale všechny své návrhy konzultuje se všemi ostatními na několika brainstormingových setkání. Kritikou ze všech různých pohledů tak vzniká více nápadů, které se poté posuzují z dalších úhlů. Například jestli je k dispozici smysluplná doména, jestli se takový název již někde neobjevuje, nelze jej zasadit do nějakého negativního kontextu a podobně.


Pět variant názvů, které dále testujeme

Na společném workshopu vám pak představíme až pět variant názvů pro vaši firmu. O těch s vámi budeme diskutovat. Může se stát, že vás některá varianta natolik osloví, že si ji rovnou vyberete. Někdy je důvěra hnacím motorem pro další práci a je nesmysl ji kazit. Obvykle ale doporučujeme tři vybrané varianty názvu otestovat.

Formy testování mohou být různé. Můžeme postupovat dotazníkovým šetřením na cílové skupině – ať už to jsou současní zákazníci nebo jinak vybraná skupina. Název lze otestovat i skrze sociální sítě, kde lze rovněž cílit reklamní sdělení a pomocí toho zjistit atraktivitu jednotlivých variant názvů. Jsme schopni zajistit například i rafinovanější testování názvu u jedné z renomovaných výzkumných agentur, a to pomocí kvantitativního omnibusového šetření na vzorku více než tisíce respondentů vybraných dle kvótního výběru (pohlaví, věk, bydliště, vzdělání).


Příklad úspěšné spolupráce

Pro IT firmu Simplity jsme měli vytvořit kampaň pro nábor nových zaměstnanců. Po prvním představení konceptu kampaně se však naše spolupráce začala vyvíjet trochu jiným směrem. Rozhodli se totiž vytvořit novou firmu a tedy i značku, která se zabývá hledáním nových talentů. Pracovali jsme s různými variantami termínů jako recruiment, head-hunting, IT job apod. Poté jsme vzali z jiného konce. Namísto činnosti jsme popsali výsledek jejich práce.

Vytvářejí ikony a pečují o ně v oblasti data-driven projektů. A tak se zrodila zbrusu nová značka a jméno Iconity. Samotná základní strategie cílila výhradně na „ikony“. Pro novou značku Iconity jsme se dále zabývali designem služby a vytvořili jsme kompletní kampaň. Celou referenci naleznete zde: http://www.davidgec.cz/realizace/iconity/


Když se to povede, ale překazí to jinde

Moc zajímavou prací bylo vymýšlení názvu a vizuálního stylu pro novou základní školu využívající moderní metody inovativní pedagogiky. Šlo o kolektiv sympatických lidí, kteří chtěli vytvořit malou rodinnou školu, která by rámcový vzdělávací program oživila prvky alternativních škol, příjemným prostředím a velkým množstvím mimoškolních aktivit.


Radka ve sprše napadla perfektní zkratka vytvořená ze základních hodnot školy, které byly – přirozenost, rozvoj a talent. Z popisku školy – škola přirozeného rozvoje talentu vytvořil zkratku ŠPRT. Ta však neprošla kvůli své negativní konotaci a později se ujala jiná varianta názvu složená ze dvou slov, a to vzdělání (education) a umění (art). Vznikl tak název EDUARD s vizuálním stylem reprezentovaným postavičkou Eduarda. Škola, která by děti určitě bavila, však prozatím nezískala licenci od zkostnatělého ministerstva.

Název (naming) považujeme za jednu z nejdůležitějších součástí identity vaší firmy či organizace. Proto je třeba se jím zabývat důkladně a zodpovědně. Bude váš byznys výrazně doprovázet po celou dobu. Dobře vybraný název se projeví v práci s propagací, a tedy ve výsledcích vašeho podnikání. Pokud přemýšlíte nad názvem a nejste si jistí, obraťte se na nás. Potkáme se a něco určitě vymyslíme.

Josef Káles

Josef Káles

Textaří, nasává atmosféru studia a firem. A snaží se ji sepsat na papír a sprejovat na facebookové zdi.

Chcete odebírat nové články emailem?

Související články